top of page
Triathlon banner.png

TRIATHLON

MÄRKÄPUVULLA UINTI

Miten siirtää allasuinti avoveteen? Märkäpuvulla uidessa tunne saattaa muuttua hyvinkin paljon. Kysymys kuuluu, tarvitseeko sen muuttua niin paljon ja mitä asioita olisi hyvä ottaa huomioon. Tutustu ilmaisiin videoihin. 

Märkäpuku: kehon pituus

Pinnan alta

Kehon pituus on yksi tärkeimmistä asioista muistaa, koska se vaikuttaa uimarin asentoon ja kykyyn tuottaa voimaa koko kehosta. Vaikka märkäpuku luo tunteen hyvästä asennosta, ei silti kannata koskaan unohtaa ylläpitää kehon pituutta. Vaikeaksi kehon pituuden tekee, että sitä ei voi automatisoida, vaan sitä pitää muistaa ylläpitää. 

PRODUCT POSITIONING
bottom of page